Informace

V této rubrice naleznete:

  • základní informace o našem webu a jeho adminkách
  • navigace s vysvětlením, kde co naleznete
  • vysvětlení základních pojmů týkající se mangy (sufixy, transkripce…)